Általános szerződési feltételek

ÁSZF

Az Izmester.com  on-line áruház szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő vásárlók részére
Hatályos: 2017. január 1. napjától

1. Értelmező rendelkezések

a) Szolgáltató: Neptun Ship Supply Kft.

Rövidített neve: izmester.com
Székhelye: 1191 Budapest, Corvin krt, 7-13
Képviselő: Bebők Mihály ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25373688-2-43
Ügyfélszolgálat címe: 1191 Budapest, Corvin krt, 7-13
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70-627-3385
Ügyfélszolgálat e-mail címe: izmester@izmester.com
Szakmai érdekképviseleti, kamarai tagsága:-

b) Egyéni vásárló/felhasználó: a fogyasztó, a fogyasztónak nem minősülő természetes személy és a nagykereskedőnek nem minősülő cég.

c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a www.izmester.com honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.

d) Fogyasztónak nem minősülő természetes személy: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, aki a www.izmester.com honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.

e) Nagykereskedőnek nem minősülő cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából bejegyzésre került és gazdasági tevékenysége nem kereskedelemre vagy vendéglátásra irányul, és a www.izmester.com honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.

f) Illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület

2. Általános rendelkezések

A www.izmester.com internetes oldalon elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: webáruház). A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló (továbbiakban a Megrendelő) között. A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a www.izmester.com internetes oldalon való közzététellel lép hatályba és a Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.

3. A szerződő felek azonosítása, regisztráció

A vásárlási szerződés a Neptun Ship Supply Kft. , mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.

A Szolgáltató csak a www.izmester.com oldalon, az Izmester logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.

A megrendelés előfeltétele az egyéni vásárlónak a www.izmester.com honlapon történő regisztrációja és annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.

A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével megadja az adatait, amelyeket bármikor módosíthat. A Neptun Ship Supply Kft. a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Neptun Ship Supply Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén, továbbá amennyiben a Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. A Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek a Megrendelőt terhelik.

A www.izmester.com oldalon található „regisztráció” menüpontra kattintva kerül sor a Megrendelő alábbi adatainak megadására: felhasználónév és jelszó, email cím, szállítási és számlázási cím illetve telefonszám, továbbá regisztrálhat Facebook és Google fiókjával. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, erre a rendszer figyelmeztet. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-mailt küld a Megrendelőnek az általa a regisztráció során megadott email címre, a Megrendelő az ebben található linkre kattintva a regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag ezt követően minősül a Szolgáltató által visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).

4. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval rendelkező Megrendelők esetén

A regisztrált felhasználó „belépés” menüpontra kattintva a felhasználónév és a jelszó megadásával jelentkezhet be saját felhasználói fiókjába vagy Facebook és Google fiókjával, ahol módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a korábbi vásárlásait.
Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, akkor az „elfelejtettem a jelszavam” menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail cím megadását követően, a megadott e-mail címre a Szolgáltató által megküldöttek szerint léphet be a fiókjába.
A Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy webáruházban csak azon felhasználók rendelései teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási adatok és elérhetőség megadásából származó esetleges következményekért a Neptun Ship Supply Kft. felelősséget nem vállal. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.

5. Vásárlás menete

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruházban termék kizárólag regisztrált felhasználó által rendelhető. A nem regisztrált felhasználó által a kosárba tett termékek elvesznek, miután a nem regisztrált felhasználó elhagyja az oldalt. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

6. A megrendelés menete

Amennyiben a Megrendelő befejezte a vásárlást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint. Minden lépésről van lehetőség visszamenni egy szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.

 1. A kosár menüpont alatt jelennek meg összesítve a Megrendelő által kiválasztott (kosárba tett) termékek. Ezen menüpont alatt meg lehet változtatni a Megrendelő által kért mennyiséget, valamint lehetőség van a kosárból tételeket kivenni. A változtatás után a kosár tartalma azonnal frissül és kikerül belőle a kivett termék.
 2. Szállítási információk
  Ebben a lépésben választja ki a Megrendelő azt a címet, amelyre a rendelést szeretné megkapni és a futárcéget választja ki. Illetve megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.
 3. Rendelés ellenőrzése
  Ebben a lépésben ellenőrizhető le még egyszer a megrendelés illetve az adatok helyessége és itt történik a fizetési mód kiválasztása.
 4. Fizetés
  Egy új oldal nyílik meg amelyet a fizetésért felelős banki szolgáltató üzemeltet és ezen az oldalon keresztül történik a rendelés ellenértékének a levétele a Megrendelő bankkártyájáról.
 5. Sikeres rendelés
  Ebben a pontban a már leadott rendelés részletei találhatók, ezt az oldalt igény szerint ki lehet nyomtatni.

A megrendelés után a Szolgáltató ellenőrzi, hogy minden megrendelt termék rendelkezésre áll-e. Amennyiben igen, akkor megküldi a rendelésről szóló visszaigazoló e-mailt. Ezen e-mail kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet.

Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató telefonon felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében a Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést.

7. Az árak

A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Neptun Ship Supply Kft. kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. A Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.

Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld.

8. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás

8.1. A Szolgáltató köteles a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben eljuttatni. Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszáma útján értesíteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért.

A Megrendelő Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

8.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával (lásd 6/5.) pontot) jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.

A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni.

A megrendelés átvételekor a Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá köteles meggyőződni annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint a minőségéről. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét a Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén a Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.

A Megrendelő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.

A Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket (szállítási, csomagolási, stb.) a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, a Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.

9. A szerződés hatálya

Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a www.izmester.com oldalon történő regisztrációval lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig hatályos. A Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése esetén, a törlésig már visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses feltételek az irányadók.

A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.

A Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 6 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

10. Reklamáció, panaszügyintézés

Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.
A termék átvételét követően a Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailban az izmester@izmester.com e-mail címen vagy telefonon a +36-70-627-3385 számon.
Szolgáltató az izmester@izmester.com-mail címen vagy +36-70-627-3385 telefonszámon érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.

11. Elállás

A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.
Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb termék esetében a fogyasztó a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-mailben, a info@naturerdely.hu e-mail címre bejelenteni.
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a terméket nem veszi vissza. Amennyiben a termék használt, a Neptun Ship Supply Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését, továbbá követelheti a használat folytán a termékben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését.

A Megrendelő jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.

12. Árváltozás és egyéb technikai hibák

A Neptun Ship Supply Kft. fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.

A Neptun Ship Supply Kft. a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, amennyiben azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály módosítás (pl. adóváltozás) indokolja. A webáruházban található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Neptun Ship Supply Kft. fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.